Áp dụng cho Tổ chức, Doanh nghiệp đăng ký lần đầu

Gói Cước

1 năm
( Tặng thêm 6 tháng.
Tổng 18 tháng )

2 năm
( Tặng thêm 9 tháng.
Tổng 33 tháng )

3 năm
( Tặng thêm 12 tháng.
Tổng 48 tháng )

Giá Niêm Yết

1.826.000

2.741.000

3.109.000

Giá Khuyến Mãi

1.426.000

2.141.000

2.309.000

Ưu đãi

– Tặng USB token
– Giảm ngay 400.000
– Tặng Tài Khoản HDDT trị giá 1.326.000
– Tặng chữ Ký Số Server 880.000

– Tặng USB token
– Giảm ngay 600.000
– Tặng Tài Khoản HDDT trị giá 1.451.000
– Tặng chữ Ký Số Server 880.000

– Tặng USB token
– Giảm ngay 800.000
– Tặng Tài Khoản HDDT trị giá 1.704.000
– Tặng chữ Ký Số Server 880.000

Chức năng

  – Kê khai thuế qua mạng

  – Kê khai bảo hiểm xã hội

  – Nộp thuế điện tử

  – Kê khai hải quan

  – Ký văn bản điện tử

Ưu đãi

  • Miễn phí chứng thư số năm đầu đê ký hóa đơn
  • Phí trên chưa bao gồm 10% phí VAT , Phí Khởi tạo
  • Hóa đơn chưa sử dụng được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.
  • Khách hàng sử dụng chung cơ sở hạ tầng thiết bị HĐĐT của Viettel(không cần phải đầu tư hạ tầng)
  • Được cấp account trên hệ thống HĐĐT của Viettel. Tài khoản được cấp đảm bảo tính bảo mật.
  • Sử dụng chung thiết bị ký số HSM của Viettel để phát hành hóa đơn điện tử. Miễn phí chứng thư số năm đầu sử dụng.
  • Tài nguyên máy chủ, thiết bị bảo mật trong tại hệ thống Datacenter của Viettel Telecom.
  • Lưu trữ miễn phí toàn bộ hóa đơn điện tử 10 năm.
  • Đảm bảo hệ thống backup toàn bộ hóa đơn đã phát hành.